Lillsund Konsult & Konferens

Om oss

"Huvudkontoret" för Lillsund AB - Konsult & Konferens

Gården Lillsund eller ”Perors” ligger i Hassela. Den började byggas i mitten på 1700-talet och har sedan i omgångar byggts ut och förändrats. Idag är det en skogs- och hästgård.

Gården ligger vackert belägen vid södra stranden av Hasselasjön. Här har vi basen för vår konsultverksamhet som vi bedriver dels på gården, men också i andra delar av landet, inte minst i Stockholm.

Vi använder också gården för konferenser, främst med inriktning att öka effektiviteten i grupper, bl a med hjälp av hästar och med sköna naturupplevelser, men vi har även skräddarsydda upplägg beroende på grupp och inriktning.

Håkan

Efter nästan 30 år inom finansbranschen varav de sista 15 i olika roller i koncernledning i ett börsföretag, ägnar jag mig nu åt styrelseuppdrag, konsultuppdrag och lite investeringar. Mest arbetar jag med företagsutveckling och förändringsledning. Du hittar mer information i mitt CV på Linkedin.

Jag har också fått tid att utveckla mitt konstnärliga intresse. Jag arbetar med trä, järn och silver och målar också akvarell.

Ingrid

Jag är beteendevetare och lärare och har arbetat som lärare, rektor och dessutom med medarbetar- och ledarutveckling både individuellt och i grupp. Därutöver har jag två utbildningar till ridterapeut.

I mitt arbete med grupputveckling, jobbar jag mer på individnivå, med att medvetandegöra var och en i gruppen om vilka signaler man sänder ut till de andra i gruppen och vad det kan innebära för samarbetet och effektiviteten i gruppen.

Jag anpassar arbetet utifrån behovet i gruppen, men några ramar finns där. Jag har upptäckt att hästen är ett fantastiskt djur i att spegla oss människor och ge oss lite självinsikt. Därför tar jag gärna hjälp av mina tre arabiska fullblod i arbetet, men det är naturligtvis frivilligt. Om hela gruppen vill avstå, så ägnar vi oss åt andra övningar. Om enskilda medlemmar inte vill delta, kan dessa lära sig mycket genom att bara iaktta.

Aktuellt

Headerp

2015-06-05

Text text

Kontakt

Verkar det intressant?

Maila till info@lillsund.se.